Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - gjennomføring av forordning (EU) 2021/782 om jernbanepassasjerers rettigheter og plikter

Status: Høringssvar er gitt 02.02.2023

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - gjennomføring av forordning (EU) 2021/782 om jernbanepassasjerers rettigheter og plikter,21.11.2022

Høring av forslag til forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2021/782 av 29. april 2021 om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser. De nye reglene skal blant annet sikre bedre informasjon og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse.

Les høringsbrevet her

Høring - gjennomføring av forordning (EU) 2021/782 om jernbanepassasjerers rettigheter og plikter,02.02.2023

Led FFOs svar her