Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet

Status: Høringssvar er gitt 29.09.2021

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet,11.06.2021

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag om å gjennomføre Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/882 (European Accessibility Act).

Les høringsbrevet her

Høring - gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet,29.09.2021

Les FFOs svar her