Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - Hjemmel til å fastsette kapitaliseringsrenten ved utmåling av personskadeerstatning i forskrift

Status: Høringssvar er gitt 02.12.2019

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - Hjemmel til å fastsette kapitaliseringsrenten ved utmåling av personskadeerstatning i forskrift,02.12.2019

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høring forslag til endring av skadeserstatningsloven § 3-9. Formålet er å gi hjemmel til å fastsette en kapitaliseringsrente ved utmåling av personskadeerstatning i forskrift. Formålet med en slik hjemmel er å muliggjøre at kapitaliseringsrenten for fremtiden kan fastsettes i forskrift istedenfor ved dom. I høringsnotatet foreslås det at skadeserstatningsloven § 3-9 skal gi hjemmel til å fastsette kapitaliseringsrente ved utmåling av personskadeerstatning i forskrift. Kapitaliseringsrenten brukes for å beregne nåverdien av erstatning for fremtidige tap mv. der erstatningsbeløpet utmåles som et engangsbeløp. Rentens størrelse har betydning for det nominelle engangsbeløpet som utbetales til skadelidte til dekning for fremtidige tap, fremtidige utgifter og som ménerstatning.

Les høringen her.

Høring - Hjemmel til å fastsette kapitaliseringsrenten ved utmåling av personskadeerstatning i forskrift,02.12.2019

Les FFOs svar her.