Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene

Status: Høringssvar er gitt 15.09.2017

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene

Barne- og likestillingsdepartementet sender NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene på offentlig høring. I utredningen vurderer barnefamilieutvalget tjenestetilbudet og overføringsordningene til familier med barn under 18 år.

Les høringsbrevet her

Høring - NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene,15.09.2017

Les FFOs svar her