Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - NOU 2022: 10 Inntektssystemet for kommunene

Status: Høringssvar er gitt 05.01.2023

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - NOU 2022: 10 Inntektssystemet for kommunene,11.10.2022

Inntektssystemutvalget ble oppnevnt 12. mai 2020, og fikk i oppdrag å foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene. Utvalgets utredning sendes nå på høring.

Les høringsbrevet her

Høring - NOU 2022: 10 Inntektssystemet for kommunene,05.01.2023

Les FFOs svar her