Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - NOU 2023: 4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

Status: Høringssvar er gitt 2023-04-23T22:00:00Z

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - NOU 2023: 4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste,06.02.2023

Helsepersonellkommisjonen har utarbeidet en helhetlig og kunnskapsbasert vurdering av behovene for personell og kompetanse i helse- og omsorgstjenestene frem mot 2040. Den har også foreslått tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i hele landet, for å møte utfordringene i helse- og omsorgstjenestene på kort og lang sikt. Helsepersonellkommisjonen la frem sin NOU 2. februar 2023. Helsepersonellkommisjonens utredning, NOU 2022: 4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, sendes med dette på alminnelig høring.

Les høringsbrevet her

Høring - NOU 2023: 4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste,2023-04-23T22:00:00Z

Les FFOs svar her