Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - pasientens legemiddelliste

Status: Høringssvar er gitt 18.09.2017

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - pasientens legemiddelliste,13.06.2017

Helse- og omsprgsdepartementet har sendt på høring forskriftsendringer som er nødvendige for å etablere pasientens legemiddelliste. Legemiddelfeil er en av de hyppigst forekommende uønskede hendelsene. En oppdatert oversikt over legemidlene som hver enkelte pasient skal bruke antas å være det viktigste enkelttiltaket som kan gjøres for å bedre pasientsikkerheten på legemiddelområdet.

Les høringsnotatet her

Høring - pasientens legemiddelliste,18.09.2017

Les FFOs svar her