Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - Politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige

Status: Høringssvar er gitt 30.10.2019

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - Politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige,27.08.2019

Barne- og familiedepartementet ber om høringsinstansenes synspunkter på om det er behov for å innføre nye hjemler til å kreve politiattest, eller foreta endringer i eksisterende hjemler, for personer som er i kontakt med mindreårige. Formålet er å forebygge overgrep mot mindreårige.

Les høringsbrevet her

Høring - Politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige.,30.10.2019

Les FFOs svar her.