Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter – endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør

Status: Høringen ble sendt ut 01.09.2022

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter – endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør,01.09.2022

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring et forslag om endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør med sikte på å styrke forbrukernes rett til å betale med kontanter. Forslaget går ut på at i betjente faste forretningslokaler der næringsdrivende selger varer eller tjenester til forbrukere, skal den næringsdrivende tilby forbrukere å betale for disse varene eller tjenestene med kontanter. På bakgrunn av de særlige hensynene som gjør seg gjeldende ved betaling og tilgjengelighet for persontransporttjenester, foreslås det en forskriftshjemmel som åpner for at det kan gis egne regler for disse tjenestene.

Les høringsbrevet her