Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven m.m.)

Status: Høringssvar er gitt 22.10.2019

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven m.m.),27.08.2019

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring et forslag om tilgjengelig­gjøring av helse­data med endringer i helse­register­loven m.m.

Les høringsbrevet her

Høring - tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven m.m.),22.10.2019

Les FFOs svar her.