Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - utkast til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen

Status: Høringssvar er gitt 12.04.2021

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - utkast til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen,15.02.2021

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høyring eit utkast til ein tverrfagleg rettleiar om teieplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltninga. Utkastet byggjer på ei utgreiing utført av professor ph.d. Morten Holmboe etter oppdrag frå Justis- og beredskapsdepartementet. Ei referansegruppe med medlemar frå fleire departement og underliggjande etatar kom med innspel undervegs. Dokumentet har seinare vorte tilarbeidd i samarbeid mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Morten Holmboe.

 

Høring - utkast til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen,12.04.2021

Les FFOs svar her