Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - Veileder for knutepunktutvikling

Status: Høringssvar er gitt 25.10.2017

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Forslag til veileder for knutepunktutvikling,08.08.2017

Som en del av oppfølgingen av Regjeringens handlingsplan for kollektivtransport ga Samferdselsdepartementet Statens vegvesen i oppdrag å utvikle et rammeverk for knutepunktutvikling (jf. brev 4. februar 2016).

Les høringsforslaget her

Høring - Forslag til veileder for knutepunktutvikling,25.10.2017

Les FFOs svar her