Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring – forslag til endring i trafikkreglene – innføring av særlig aktsomhetsplikt ved kjøring med rullestol på fortau mv.

Status: Høringssvar er gitt 24.06.2020

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring – forslag til endring i trafikkreglene – innføring av særlig aktsomhetsplikt ved kjøring med rullestol på fortau mv.,25.05.2020

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift om kjørende og gående trafikk, med formål å etablere en særlig aktsomhetsplikt for den som kjører rullestol på gangvei, fortau og i gangfelt.

Les høringsbrevet her

Høring – forslag til endring i trafikkreglene – innføring av særlig aktsomhetsplikt ved kjøring med rullestol på fortau mv.,24.06.2020

Les FFOs svar her