Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring – NOU 2021: 9 - Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv – Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering

Status: Høringssvar er gitt 01.11.2021

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring – NOU 2021: 9 - Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv – Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering,26.08.2021

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette NOU 2021: 9 Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv – Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering, på alminnelig høring.

Les høringsbrevet her

Høring – NOU 2021: 9 - Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv – Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering,01.11.2021

Les FFOs svar her