Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring av endringer i opplæringslova. Lovfesting av tilbud om karriereveiledning i fylkeskommunen

Status: Høringssvar er gitt 13.11.2019

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring av endringer i opplæringslova. Lovfesting av tilbud om karriereveiledning i fylkeskommunen,29.08.2019

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i opplæringsloven. Høringsnotatet inneholder forslag om å lovfeste tilbudet om karriereveiledning i fylkeskommunen. Departementet foreslår at plikten til å tilby karriereveildning reguleres i opplæringsloven.

Les høringen her.

Høring av endringer i opplæringslova. Lovfesting av tilbud om karriereveiledning i fylkeskommunen,13.11.2019

Les FFOs svar her.