Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring av forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskadesaker

Status: Høringssvar er gitt 30.08.2019

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring av forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskadesaker,25.06.2019

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til ny forskrift om menerstatning ved pasientskader. Forslaget er utarbeidet av Norsk pasientskadeerstatning (NPE) på oppdrag fra departementet.

Les høringsbrevet her

Høring av forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskadesaker,30.08.2019

Les FFOs svar her.