Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring av forslag til ny forskrift om pasientjournal

Status: Høringssvar er gitt 22.06.2018

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring av forslag til ny forskrift om pasientjournal,23.04.2018

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til ny forskrift om pasientjournal (pasientjournalforskriften). Forskriften skal erstatte dagens forskrift 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal og forskrift 17. desember 2014 nr. 1757 om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter. Bestemmelsene om tilgang til helseopplysninger internt i en virksomhet og mellom virksomheter er harmonisert. I motsetning til dagens pasientjournalforskrift, foreslås at den nye forskriften også skal gjelde for personell i apotek.

Les høringsbrevet her

Høring av forslag til ny forskrift om pasientjournal,22.06.2018

Les FFOs svar her