Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring av NOU 2022: 7 Et forbedret pensjonssystem

Status: Høringssvar er gitt 19.10.2022

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring av NOU 2022: 7 Et forbedret pensjonssystem,28.06.2022

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring NOU 2022: 7 Et forbedret pensjonssystem.

Les høringsbrevet her

Høring av NOU 2022: 7 Et forbedret pensjonssystem,19.10.2022

Se FFOs svar her