Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og opplæringsloven

Status: Høringssvar er gitt 01.10.2021

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og opplæringsloven,09.08.2021

Departementet foreslår flere endringer i universitets- og høyskoleloven som skal styrke studentenes rettigheter. Departementet foreslår å lovfeste en generell rett til permisjon fra studiet, presisering av institusjonenes plikt til tilrettelegging og lovfeste institusjonenes plikt til faglig oppfølging. I tillegg foreslår departementet å dele læringsmiljøbestemmelsen inn i flere bestemmelser slik at den blir enklere å lese, og det foreslås og to alternative løsninger for organiseringen av institusjonenes klagenemnd. Høringsforslaget inneholder også forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og opplæringsloven, slik at ordningene som i dag ligger i NOKUT for generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning og utenlandsk fagskoleutdanning, samt godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring, kan overføres til det nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Les høringsbrevet her

Høring Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og opplæringsloven,01.10.2021

Les FFOs svar her