Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring NOU 2020: 14 Ny barnelov

Status: Høringssvar er gitt 28.04.2021

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring NOU 2020: 14 Ny barnelov,18.01.2021

Barne- og familiedepartementet sender på høring NOU 2020: 14 Ny barnelov. Barnelovutvalget ble oppnevnt 7. desember 2018, og leverte 4. desember 2020 sin utredning med forslag til en moderne og tidsriktig barnelov. En gjennomgående problemstilling i utredningen er lovens forhold til menneskerettighetene. Utvalget foreslår bl.a. å løfte frem noen sentrale menneskerettigheter for barn helt først i loven, hvor det står at barnet har rett til å medvirke og at barnet har rett til respekt for sitt familieliv.

Les høringsbrevet her

Høring NOU 2020: 14 Ny barnelov,28.04.2021

Les FFOs svar her