Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt

Status: Høringen ble sendt ut 16.03.2022

Innspill på denne saken rettes til: heidi.sorlie-rogne@ffo.no
Innen: 15.06.2022

Høring NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt,16.03.2022

I september 2019 oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg som skulle komme med forslag til forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Utvalget leverte NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt, 16. desember 2021. Av mandatet fremgår at utvalget skulle gjennomgå og foreslå forbedringer i ordningen med BPA. Et viktig premiss for utvalgets arbeid var at BPA skulle defineres som et likestillingsverktøy, og ikke en helseordning.

Les høringsbrevet her