Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring NOU 2023: 11 Raskt og riktig

Status: Høringen ble sendt ut

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Det offentlige utvalget som har foretatt en helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 13. august 2021. Utvalget skulle foreta en bred gjennomgang av dagens system og hadde i oppdrag både å vurdere nye måter å organisere systemet på og å vurdere forbedringer innenfor dagens organisering.

Les høringsbrevet her