Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring om forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger

Status: Høringssvar er gitt 01.02.2017

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring om forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger,01.11.2016

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i folketrygdloven kapittel 11 om arbeidsavklaringspenger.

Les høringsbevet her

Høring om forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger,01.02.2017

Les FFOs svar her