Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring om tidlig innsats i skolen

Status: Høringen ble sendt ut 22.06.2017

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring om tidlig innsats i skolen,22.06.2017

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Høringen gjelder forslag om å innføre en plikt for skolene til å gi intensiv opplæring i lesing, skriving og regning til elever på 1. – 4. trinn som står i fare for å bli hengende etter i opplæringen. Videre foreslår departementet i høringen å innføre en plikt for skolene til å samarbeide med andre kommunale tjenester.

Les høringsbrevet her