Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høringsbrev - Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven

Status: Høringssvar er gitt 20.03.2023

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høringsbrev - Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven,05.01.2023

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om å lovfeste at kommunen ikke kan bosette personer under 50 år i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester beregnet for eldre. Dette vil i praksis også omfatte omsorgsboliger, men kun omsorgsboliger der personer under 50 år må dele oppholdsrom, som kjøkken, bad, stue og lignende med personer som er betydelig eldre enn dem selv. Lovforslaget innebærer ikke at det blir forbud mot å bosette yngre personer i sykehjem mv., men da må personen selv, eventuelt pårørende, samtykke til bosettingen.

Les høringsbrevet her

Høringsbrev - Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven,20.03.2023

Les FFOs svar her