Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høyring - forslag om unntak frå kravet om offentleg utlysing av ledige stillingar i staten

Status: Høringssvar er gitt 12.11.2021

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høyring - forslag om unntak frå kravet om offentleg utlysing av ledige stillingar i staten,26.08.2021

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til to endringar i forskrift til lov om statens ansatte mv. på høyring. Begge forslaga gjeld unntak frå kravet i lov om statens ansatte mv. (statstilsettelova) om offentleg utlysing av ledige stillingar i staten.

Les høringsbrevet her

Høyring - forslag om unntak frå kravet om offentleg utlysing av ledige stillingar i staten,12.11.2021

Les FFO svar her