Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høyring - forslag til ny, heilskapleg språklov

Status: Høringssvar er gitt 13.11.2019

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høyring - forslag til ny, heilskapleg språklov,13.09.2019

Kulturdepartementet legg med dette fram forslag til ei ny, heilskapleg språklov. Forslaget skal erstatte den gjeldande mållova og inneheld i tillegg framlegg til overordna føresegner med framlegg til ny rett om språk i Noreg.

Les høringsbrevet her

Høyring - forslag til ny, heilskapleg språklov,13.11.2019

Les FFOs svar her.