Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høyring - forslag til nytt unntak frå maksimal varigheit for arbeidsavklaringspengar – moglegheit til forlenging av stønadsperioden ved langvarig ventetid på behandling

Status: Høringssvar er gitt 28.06.2021

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høyring - forslag til nytt unntak frå maksimal varigheit for arbeidsavklaringspengar – moglegheit til forlenging av stønadsperioden ved langvarig ventetid på behandling,23.04.2021

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette eit forslag til nytt unntak frå maksimal varigheit for arbeidsavklaringspengar – moglegheit til forlenging av stønadsperioden ved langvarig ventetid på behandling på høyring.

Les høringsbrevet her

Høyring - forslag til nytt unntak frå maksimal varigheit for arbeidsavklaringspengar – moglegheit til forlenging av stønadsperioden ved langvarig ventetid på behandling,28.06.2021

Les FFOs svar her