Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høyring Forslag til nye forskrifter om barnehageverksemd og og grunnskole og vidaregåande opplæring i Longyearbyen

Status: Høringssvar er gitt 12.08.2021

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høyring Forslag til nye forskrifter om barnehageverksemd og og grunnskole og vidaregåande opplæring i Longyearbyen,30.04.2021

Kunnskapsdepartementet har høyring om nye reglar for barnehageverksemd, grunnskole og vidaregåande opplæring i Longyearbyen på Svalbard. Departementet foreslår to nye forskrifter: forskrift om barnehageverksemd i Longyearbyen og forskrift om grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring i Longyearbyen. Forslaga er utarbeidde med utgangspunkt i norsk svalbardpolitikk, slik han går fram av Meld. St. 32 (2015–2016) Svalbard. Det er viktig at barn og unge i Longyearbyen har eit barnehage- og skoletilbod av god kvalitet og at tilbodet kan danne grunnlag for deira vidare utdanning og arbeidsliv. Samstundes krev svalbardpolitikken at tilbodet og rettane i Longyearbyen er avgrensa samanlikna med i Fastlands-Noreg. Høyringsnotatet uttrykk ei balanse mellom disse omsyna.

Les høringsbrevet her

Høyring Forslag til nye forskrifter om barnehageverksemd og og grunnskole og vidaregåande opplæring i Longyearbyen,12.08.2021

Les FFOs svar her