Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Nasjonal transportplan 2022-2033: Høring av transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra Samferdselsdepartementet

Status: Høringssvar er gitt 16.06.2020

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Nasjonal transportplan 2022-2033: Høring av transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra Samferdselsdepartementet,15.04.2020

Samferdselsdepartementet har gitt deloppdrag til virksomhetene på tema som er viktige for neste NTP. Svarene vil samlet utgjøre virksomhetenes faglige innspill til stortingsmeldingen om NTP. Samferdselsdepartementet inviterer med dette til høring av transportvirksomhetenes svar på oppdragene.

Les høringsbrevet her

Nasjonal transportplan 2022-2033: Høring av transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra Samferdselsdepartementet,16.06.2020

Les FFOs svar her