Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Nye oppgaver til større kommuner

Status: Høringen ble sendt ut 09.06.2016

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Nye oppgaver til større kommuner,09.06.2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender her ut et høringsnotat med forslag til lov- og forskriftsendringer i forbindelse med at nye oppgaver skal overføres til kommunene. I høringsnotatet beskrives de enkelte oppgaver som skal overføres, og det foreslås konkrete og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette. 

Les høringsbrevet her