Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Prop. 65 L (2019–2020) Lov om e-helse (e-helseloven)

Status: Høringssvar er gitt 27.04.2020

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Prop. 65 L (2019–2020) Lov om e-helse (e-helseloven),03.04.2020

Proposisjonen inneholder forslag til en ny lov om e-helse. Formålet med loven er å bidra til effektive og trygge helse- og omsorgstjenester, ved å styrke og legge til rette for digitalisering i helse- og omsorgssektoren. Videre skal loven legge til rette for bedre nasjonal samordning og samhandling mellom forvaltningsnivåene. Loven skal også sikre at hele helse- og omsorgstjenesten tar i bruk e-resept, kjernejournal og andre nasjonale e-helseløsninger.

Les dokumentet her

Prop. 65 L (2019–2020) Lov om e-helse (e-helseloven),27.04.2020

Les FFOs svar her