Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Status: Høringssvar er gitt 30.05.2016

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i samarbeid med Arbeids- og sosialdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sendt ut et høringsnotat men forslag om én felles lov for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Dette blir forslag til ny bestemmelse i kommuneloven §10b. Fra før har eldre og personer med funksjonsnedsettelse en lovpålagt medvirkning. Nå utvides denne til også å gjelde ungdom. Det foreslås dermed et felles lovverk, mens det legges opp til egne forskrifter på hvert av disse lovbestemte områdene.

Les høringsbrevet her

Les høringsnotatet her 

Høring - Råd i kommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse,30.05.2016

Les FFOs svar her