Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO mener / Krav og merknader

Merknad til Prop. 57 L (2016–2017) Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø)

Kirke-, utdannings- og forskningskomitéen har til behandling Prop. 57 L (2016–2017) Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø) 

Les FFOs merknad til komitéen her