Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO mener / Krav og merknader

Prop. 74L (2016-2017)

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår endringer i folketrygdloven mv. (arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak mv.)

Les Arbeids- og sosialkomitéens Prop 74 L (2016-2017) Endringer i folketrygdloven mv. her

Les FFOs merknad til Arbeids- og sosialkomitéen her