Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO mener / Kronikker

Kronikker

 • 01.12.2014

  Legitimerer hets

  I den offentlige debatten opplever uføretrygdede seg regelrett mobbet av sentrale politikere.

 • 01.10.2014

  Behandling i Europa - viktig og nødvendig

  Fritt sykehusvalg i Europa vil gi økt valgfrihet og ha stor velferdsmessig betydning for den enkelte pasient. For mennesker med sjeldne diagnoser er dette et viktig tilbud.

 • 10.09.2014

  Glemmer vi NAVs samfunnsoppdrag?

  Målsettingen med å etablere NAV var å gjøre det lettere for folk. Én dør inn til hjelpeapparatet, inkludert tiltaksapparatet for å komme i arbeid. Siden etableringen er det likevel saker om NAV som dominerer henvendelsene til FFOs Rettighetssenter. Med retningen Robert Eriksson staker ut forbereder vi oss på at henvendelsene vil øke.

 • 27.02.2014

  Styrk nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser!

  Å leve med en kronisk sykdom kan være krevende og en belastning for de fleste. Om sykdommen din i tillegg er sjelden, blir belastningen som regel større. Nyetablerte Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) bidrar på en svært god måte for denne gruppen, men tilbudet må utvides. Det skriver Liv Arum i sin blogg på Dagens Medisin.

 • 04.02.2014

  Prøvekaniner på det åpne markedet?

  Har vi så stor tillit til demokratiet at vi er i ferd med å sende våre egne helseopplysninger ut på det åpne markedet uten å blunke? Det er FFOs generalsekretær Liv Arum som stiller spørsmål rundt personvernet i sin blogg på Dagens Medisin.

 • 12.03.2013

  Hvorfor er det så vanskelig?

  Mennesker med funksjonshemning og kronisk sykdom har rett til samme livskvalitet og samfunnsdeltagelse som alle andre. Hvorfor skal det være så vanskelig å innfri slike helt grunnleggende rettigheter? Det skriver generalsekretær Liv Arum i et innlegg i Dagsavisen i dag.

 • 29.10.2013

  For dyrt med universell utforming?

  NRK setter igjen søkelys på at kostnadene for bygging av boliger har eksplodert de siste årene. I følge Boligprodusentenes Forening har myndighetenes krav til boligbygging og byråkrati gått for langt. FFO mener saken krever nyansering og større redelighet i argumentasjonen, skriver generalsekretær Liv Arum i denne kronikken.

 • 03.10.2013

  Når den eneste veien hjem svikter

  Her kan du lese kronikk av generalsekretær Liv Arum som følger opp kronikken «Når den tryggeste veien hjem svikter», og NRKs nyhetssaker om trakassering i taxibransjen.