Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs innspill til ny regjeringsplattform / Fritid

Fritid

Mennesker med funksjonsnedsettelser skal ha samme mulighet til en givende og utviklende fritid, der de kan delta på sosiale arenaer, fritidsaktiviteter og friluftsliv ut fra ønsker og interesser.

Regjeringen vil:

  • Sikre at arenaer for deltagelse i kultur, idrett og sosiale møtesteder er tilgjengelige for mennesker med funksjonsnedsettelse. Vi vil stille krav om dette til de ansvarlige når det gis støtte til idrett, kultur og fritidstiltak, og styrke ordningen med ledsagerbevis.

  • Øke tilgjengeligheten til TV-programmer, filmer og ulike kultur- og idrettsarrangementer gjennom teksting, tegnspråktolking og bedre tilrettelegging av lyd.

  • Sikre at døve og hørselshemmede får tolketjenester når de trenger det, også utenfor kontortid og på offentlige fridager.

  • Utvide den nasjonale TT-ordningen til en permanent ordning i alle fylker.