Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs innspill til ny regjeringsplattform / Bolig og BPA

Bolig og BPA

Bolig


Regjeringen vil:

  • Legge om og øke bostøtten slik at også de som har minst kan få et trygt sted å bo, og få på plass et nytt bostøtteregelverket som sikrer bostøtte til uføre uavhengig av på hvilket tidspunkt uføretrygden ble innvilget, og unge uføre må sikres spesielt.

  • Styrke Husbanken, og fremme leie-til-eie-modeller for bolig. Bevare startlån som en ordning for unge uføre og andre som ikke får boliglån i vanlig bank og trenger utvidet nedbetalingstid.

  • Reversere reduserte krav om universell utforming og tilgjengelighet i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.

  • Sikre tilgjengelige kommunale boliger for mennesker med funksjonsnedsettelse, med priser tilpasset mennesker som lever på uføretrygd.

 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Regjeringen vil:

  • Regjeringen skal bygge ned hindre for deltakelse, styrke arbeidet mot diskriminering og for et mer inkluderende samfunn. (BPA) er et viktig verktøy for å sikre alle mennesker deltakelse og likestilling i samfunnet.

  • sørge for at BPA blir et reelt verktøy for likestilling og samfunnsdeltakelse, og sikre at ordningen og finansieringen av BPA gir et best mulig universelt tilbud til de som trenger og ønsker det i alle kommuner.