Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs innspill til ny regjeringsplattform / Helse

Helse

Habiliterings- og rehabiliteringsfeltet er svakt prioritert i den norske helsetjenesten, også i kommunene. Det gjør at mange med behov ikke får dette, og ikke klarer å opprettholde et godt funksjonsnivå, enten for å klare seg uten hjelp hjemme eller å komme tilbake i jobb. Det er sløsing med ressurser. Det er behov for en nasjonal plan som staker ut retningen for en satsing og prioritering av rehabilitering.

Dårlig tannhelse kan ha mange negative konsekvenser, som ernæringsmessige problemer, hjertesykdom og sosial stigmatisering. Mange skammer seg over å ha dårlige tenner, og dårlig råd er ofte årsaken til at man ikke går til tannlegen. Tannhelse må defineres som en del av kroppen.

Sjeldne diagnoser omfatter mange komplekse tilstander som ofte er medfødte og arvelige. Norge er et lite land og det vil være få pasienter med hver diagnose og bare noen få fagpersoner og forskere som kjenner tilstandene godt. Vi trenger internasjonalt samarbeid om utredning og behandling, om forskning og innovasjon. Derfor vil vi gjennomføre strategien for sjeldne diagnoser.

Antibiotikaresistens er en av vår tids største trusler mot folkehelsa, som går på tvers av landegrenser og sektorer.

 

Regjeringen vil:

  • Starte arbeidet med en nasjonal plan for habilitering og rehabilitering.

  • Få på plass en universell refusjonsordning for tannhelsefeltet slik som i den øvrige helsetjenesten.

  • Gjennomføre strategien for sjeldne diagnoser.

  • Arbeide for et internasjonalt rettslig bindende rammeverk som skal sikre verdens befolkning bærekraftig tilgang til velfungerende antibiotika nå og i fremtiden, og styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner, forskningsmiljøer og andre aktører i sivilsamfunnet som jobber for å løse antibiotikaresistenskrisen.