Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO mener / Politiske innspill

Politiske innspill

  • 15.02.2019

    Innspill til statbudsjettet 2020

    <p><span><img title="FFOs innspill til statsbudsjettet 2020" alt="FFOs innspill til statsbudsjettet 2020" src="/link/d37d74af1b5649b5963888815f2d953b.aspx" height="600" width="800" /><br /><br />En av FFOs viktigste&nbsp; arbeidsoppgaver er å gi innspill til de årlige statsbudsjettene. Allerede 16. november 2018 sendte vi over våre tre hovedkrav til regjeringen, ved Barne- og likestillingsdepartementet, knyttet til statsbudsjettet for 2020. </span></p>
  • 19.04.2018

    FFOs innspill til Blankholmutvalget

    <p>Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) representerer 82 organisasjoner av og med pasienter, brukere og pårørende, og representerer dermed et stort mangfold av mottagere av kommunale helse- og omsorgstjenester. Vi har fått i oppgave å beskrive hvilke prioriteringsutfordringer våre grupper står overfor. Det er selvsagt ikke mulig å ha oversikt over alle utfordringer i et så sammensatt landskap, men vi vil her forsøke å belyse noen områder hvor vi ser særskilte utfordringer.</p>