Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Boligarbeidet i kommunale råd

Illustrasjon med teksten "Bolig"

FFO arbeider for at alle skal kunne bo trygt i egen bolig, i en boform som de selv ønsker.  Kommunale råd kan jobbe med ulike saker for å oppnå dette:

1.   Arbeid langsiktig med de kommunale planene for boligpolitikken, for å sikre gode boliger for alle integrert i et ordinært bomiljø. Få tips om hvordan. 

2.   Vær med å sikre at brukerne av tjenestene på boligområdet i din kommune har innflytelse på egen bosituasjon. Få tips om hvordan 

3.   Bidra til å øke antallet tilgjengelige boliger. Få tips om hvordan 

4.   Bidra til å sikre at støtteordninger på boligområdet blir prioritert, og gjort godt kjent for innbyggerne med funksjonsnedsettelse i kommunen. Få tips om hvordan