Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO mener / Rapporter

Rapporter

 • 18.11.2020

  FFOs Covid-19 undersøkelse. Sept. 2020

 • 17.12.2013

  Funksjonshemmedes rettssituasjon - rapport

  Dette notatet er FFOs kartlegging over utviklingen av funksjonshemmedes rettssituasjon de siste 10 år. Vi har ønsket å se på hvilke rettigheter som er svekket, hvilke ordninger som er «satt på vent» og ikke er blitt lovfestet, samt ordninger som ikke er lovfestet men som bør være det.

 • 18.11.2020

  Bruken av kommunale råd for funksjonshemmede

 • 22.06.2018

  Rettighetsfesting av BPA - erfaringer fra FFOs brukerorganisasjoner

  Ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble rettighetsfestet fra 1. januar 2015. Etter at ordningen ble lovfestet som en individuell rettighet, ble det satt i verk en følgeevaluering ledet av Rokkan-senteret høsten 2015. Prosjektet skulle undersøke om brukernes behov ble møtt med rettighetsfestingen. Rapporten ble publisert i september 2017.


  Flere aktører har utarbeidet egne skyggerapporter som ledd følgeevalueringen, blant annet ULOBA, Norges Handikapforbund og Kommunenes Sentralforbund. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har utarbeidet en egen rapport hovedsakelig basert på innspill samlet inn på vårt erfaringsseminar den 23. mars 2017. I tillegg har vi hentet ut statistikk fra FFOs rettighetssenter i
  perioden 2014 – 2017. Rapporten er utarbeidet med støtte fra Extrastiftelsen.

 • 29.11.2017

  Livet som ufør - hvorfor er det ikke flere som jobber?

  Uførereformen har virket i over to år nå, men lite tyder på at regjeringen har lykkes med målet om at uføre skal kunne jobbe mer.

  Tall fra NAV viser en faktisk nedgang i uføre som jobber på et halvt prosentpoeng fra 2015 til 2016.

  FFO gjennomførte i 2016 en erfaringssamling med 42 uføretrygdede med 50 til 100 prosent nedsatt arbeidsevne, hvor et hovedtema var å få svar på hvordan det fungerer å kombinere uføretrygd med arbeid. Vi ønsket også å lære mer om inntektsendringer og deres kontakt med NAV og Skatteetaten.

 • 23.11.2017

  Rehabilitering/ habilitering - hvorfor er det så vanskelig?

  Habiliterings- og rehabiliteringsfeltet må styrkes med økt status, ressurser og kompetanse.

  Opptrappingsplanen for habilitering- og rehabilitering som regjeringen la fram som en del av statsbudsjettet høsten 2016 høstet kritikk fra flere. FFO inviterte medlemsorganisasjonene til et møte for å vurdere hva vi kunne gjøre for å få til en forbedring av planen. Dette er bakgrunnen for denne rapporten.

  Rehabilitering/ habilitering - hvorfor er det så vanskelig?

 • 04.05.2017

  Ombordstigningsrapporten

  Ombordstigningsutfordringer i Norge: Har utlandet løsningene?

  Les FFOs politiske notat.