Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Statsbudsjettet 2021

Stortingsløven med teksten "FFOs bemerkninger til statsbudsjettet 2021"

"Alt blir bra!" sa finansminister Jan Tore Sanner da han presenterte forslaget til statsbudsjett for 2021. Men det er ikke tilfellet for alle, og ikke for våre grupper. Statsbudsjettet inneholder ingen satsinger for funksjonshemmede eller kronisk syke. Verken handlingsplanene for likestilling eller universell utforming får nye midler i 2021, det gjør heller ikke rehabilitering eller BPA. Taket for egenandelene økes slik at mange må betale mer før de får frikort, og ressurskrevende tjenester blir enda mer ressurskrevende for kommunene.

"Men med et FrP utenfor regjering, kan det være mulig å endre noe av dette, sier interessepolitisk leder i FFO, Berit Larsen.

 

Ikke så ille som fryktet

"Vi er faktisk litt lettet", sier Larsen. "Vi ser ingen alvorlige forslag for våre grupper, som AAP-kuttet til unge som kom i fjor. Vi ser heller ingen nye smålige kutt, selv om regjeringen fortsetter å kutte i brillestønad og grunnstønad til non-cøliaki", sier Larsen. Et annet lyspunkt er 170 millioner til å følge opp «utsatte/sårbare» elever, og de 100 millioner koronakronene som kommer til bedre oppfølging av barn og pårørende i kommunene. Dette kommer som en direkte følge av FFOs korona-undersøkelse.

Også økonomene er optimistiske og overrasket over farten på økonomien, og mener det «ser forbausende lyst ut». Koronaregningen blir langt mindre enn fryktet, arbeidsledigheten vil ut fra veksten i økonomien fortsette å synke. Kommunene og KS virker ganske fornøyde. Lite tilsier kutt i tjenester i kommunene ut ifra budsjettforslaget som foreligger, tror Larsen.