Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Brukermedvirkning

Foto: Bilde fra et møterom med møtedeltakere. Fotograf: Leon, Unsplash.

Brukermedvirkning vil si at de som berøres av en beslutning, eller er brukere av
tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud. 

Brukermedvirkning deles gjerne i flere nivå:

  • Medvirkning på individuelt nivå betyr å skulle påvirke forhold som gjelder egne behov. 
  • Medvirkning på tjenestenivå innebærer et samarbeid mellom representanter for brukere av en tjeneste og den instansen som yter tjenesten. 
  • Påvirkningen på systemnivå er rettet mot de som planlegger tiltakene og tjenester og har myndighet til å beslutte. Representanter av brukere bidrar inn på systemnivå for å ivareta interessene for en større gruppe mennesker.

På denne siden vil du finne det som gjelder medvirkning på tjenestenivå og systemnivå. Det er der vi finner brukerrepresentantene

I FFOS strategiske plan for 2018 - 2023 står det at FFO skal innstille kompetente brukermedvirkere til alle viktige organer og fora på alle nivåer av betydning for funksjonshemmede og kronisk syke.

Les mer om FFOs brukermedvirkning på denne lenken.