Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Kommunale råd / Regelverket

Regelverket

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse. Denne forpliktelsen gis i kommuneloven.

Få god informasjon om rådene gjennom lov, forskrift og veildeder


Det er god informasjon i å lese paragrafene som gjelder de kommunale rådene i kommuneloven (§§ 5-12, 5-1 og 5-2)

Rådene er regulert i en kort og informativ forskrift. Det som står i forskriften, skal gjennomføres i kommunene. Les forskriften om medvirkningsordninger på denne lenken. 

Og ikke minst, er det nødvendig som rådsmedlem å kjenne til veilederen som Bufdir har laget for de kommunale rådene, og vi lenker også den opp her. Veilederen er praktisk rettet, og gir veiledning både til rådsmedlemmer og administrasjonen i kommunen. 

FFO arbeider med et opplæringsopplegg for rådsmedlemmer. Den vil være klar etter valget i 2023 når vi får nye kommunale råd.

Vi har likevel allerede to saksområder, der vi gir informasjon om saker og tips til hvordan rådene kan jobbe: 

Hvordan jobbe med skole i kommunale råd

FFO har laget et notat som heter En skole for alle, som vi lenker opp her.  Dette notatet viser FFOs overordnede politikk på skoleområdet. 

Med utgangspunkt i dette notatet, har vi laget innspill til de kommunale rådene for personer med funksjonsnedsettelse om hvordan det kan jobbes med skole i kommunale råd, som vi lenker opp her. 

Hvordan jobbe med boligpolitikk i kommunale råd

På samme måte som for skole, har FFO også laget et overordnet notat om boligpolitikk, som vi lenker opp her. 

For å utdype hvordan boligpolitikk kan jobbes med i de kommunale rådene, har vi også et eget notat om dette, som vi lenker opp her. 

FFO har overordnede notater på flere politikkområder. Disse kan du finne på denne lenken.