Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Møteplasser

Møteplasser

FFO skaper arenaer og nettverk for utvikling av politikk og politisk kompetanse, både innad i FFO og eksternt. 

Nasjonalt er det opprettet en rekke nettverk for å utveksle erfaringer, gode idéer og diskutere tema som flere jobber med på forskjellige hold. Også i det politiske arbeidet spiller nettverkene en viktig rolle. Les mer om de etablerte nettverkene på denne lenken.

Du kan kontakte FFO i ditt fylke for å høre hvilke møteplasser som er der du er.   Finn de fylkesvise enhetene på denne lenken. FFO har organisasjonsledd i noen kommuner. Hvis du lurer på om har kommune-FFO der du bor, kan du kontakte fylkes-FFO.