Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

For tillitsvalgte i FFO / Personvern

Personvern

Som tillitsvalgt i FFO eller som brukerrepresentant vil du kunne få kjennskap til sensitive personopplysninger eller komme til å behandle personopplysninger. Da gjelder regler om taushetsplikt og regler om hvordan personopplysninger skal behandles.

Får du i egenskap av ditt tillitsverv betrodd personsensitive opplysninger, for eksempel diagnose eller at en person er i en vanskelig livssituasjon, må personen gi sitt samtykke til at du går videre med opplysningene.

Skal du innhente og behandle personopplysninger, for eksempel i forbindelse med innkalling til kurs, skal personopplysningene slettes når formålet med innhentingen av dem har opphørt. 

 

Du kan lese mer om personvern i organisasjonene på Frivillighet Norge sin hjemmeside.