Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Styreopplæring for fylkene

Styreopplæring for fylkene

I FFO har vi styreopplæring for fylkes-FFO etter at nye styrer er etablert etter årsmøtene. I de fleste tilfellene er opplæringen digital, og vil foregå på Microsoft Teams. Kontakten mellom FFO nasjonalt og fylkes-FFO er viktig, og denne dialogen vektlegges når nye styrer er etablert.

Her ligger en presentasjon av det vi tar opp som tema i opplæringen (PP-presentasjon) 

 

Håndboken for tillitsvalget i fylkes-FFO (PDF)

Håndboken for tillitsvalgte inneholder det mer en det som blir tatt opp i selve opplæringen. Derfor er denne et nyttig verktøy som et oppslagsverk gjennom arbeidet som tillitsvalgt. Vedlegg til håndboken:

Vedtektene (pdf)  

Sjekkliste for kompetansekartlegging i styret

Sjekkliste for tilretteleggingsbehov i FFO-samarbeidet

Regnskapsinstruks for FFOs virksomhet (pdf)

Eksempel på styreinstruks