Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

For tillitsvalgte i FFO / Vedtekter, retningslinjer og rutiner

Vedtekter, retningslinjer og rutiner

Vedtekter og retningslinjer for FFO er viktig å kjenne til og det er gode hjelpemidler i arbeidet i FFO. Her er en oversikt over vedtekter, retningslinjer og rutiner, samt lenke til hvor du finner:

FFOs vedtekter (i word eller pdf) 

FFOs rutiner for varsling om seksuell trakassering og overgrep

FFOs etiske retningslinjer

Retningslinjer for bruk av sosiale medier