Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Agder

Kontaktinformasjon

FFO Agder

FFO Agder

Vigeveien 15 A

4633 Kristiansand

Postadresse:

FFO Agder

Vigeveien 15 A

4633 Kristiansand

Telefon:
995 61 165

Årsmøte FFO Agder

Tidspunkt
15.03.2021 til
Sted
FFO Agder

I henhold til FFOs vedtekter § 5 innkalles det med dette til fylkesårsmøte i FFO Agder.

Tid: Mandag 15. mars 2021 kl. 18.00

Møtet vil foregå via en digital plattform, og vi kommer fortløpende tilbake med mer informasjon.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes til post.agder@ffo.no innen 15. februar 2020

Påmelding innen 1. mars via lenken under.

Følgende saksliste foreslås:
a)         Konstituering
            1.         Godkjenning av beslutningsdyktighet
            2.         Godkjenning av innkalling
            3.         Godkjenning av saksliste
            4.         Valg av møtefunksjonærer
                        -  møteleder
                        -  sekretærer
                        -  protokollunderskrivere
                        -  tellekorps
                        -  andre
b)         Godkjenning av FFO Agders årsberetning for siste kalenderår
c)         Godkjenning av FFO Agders årsregnskap med revisorens beretning for siste kalenderår
d)         Orientering om FFO-samarbeidet i helseregionen
e)         Godkjenning av arbeidsprogram for kommende periode
f)          Godkjenne budsjett for inneværende år, inkludert fastsettingen av eventuelt honorar
            og godtgjørelse til FFO Agders tillitsvalgte
g)         Saker fra medlemsorganisasjonene og styret
h)         Valg av styre
            -           Leder
            -           Nestleder
            -           Styremedlemmer
            -           2 varamedlemmer
            Leder velges for 1 år. Styremedlemmer velges for 2 år slik at halvparten er på velg hvert år.
            Varamedlemmer velges for 1 år.
f)          Revisor
j)          Valg av valgkomite
            -           Leder
            -           2 medlemmer
            -           1 varamedlem
            Leder velges for 1 år. Medlemmer velges for 2 år slik at den ene står på valg hvert år.
            Varamedlem velges for 1 år.

Hver enkelt organisasjon kan stille med 2 representanter.

Stemmerett:
Det er kun en fra hver organisasjon som har stemmerett under behandlingen av de ulike årsmøtesaker.

Bestilling av tolk:
For de som trenger tolk, bestilles dette av den enkelte direkte via tolketjenesten.

Påmeldingsfrist:
Påmeldingsfristen er satt til 1. mars 2021.